Massage

massage

Massage har formodentlig været brugt i hele menneskehedens historie, når muskler var overstrakte og ømme. Den instinktive reaktion er, at lægge en hånd på det ømme sted og begynde at ”gnide”. Vi ved pr. instinkt at berøring ofte lindrer en smertetilstand.

Hvad er massage

Massage er gennem stræk, strøg og pres at opnå muskelafspænding lokalt eller generelt i kroppen. Derved øges velværet og smerten nedsættes eller forsvinder helt.

Hvad enten du sidder, går eller står på dit job, vil der altid være et element af ensidig gentaget arbejde. Dette arbejde er ofte en belastning for især nakke og lænd. Du oplever måske nedsat bevægelighed og smerter såsom hovedpine.

Hvilke tilstande afhjælpes med massage

Ved overbelastning trækker sener og muskler sig sammen og konsekvensen er, at den naturlige blod- og væskegennemstrømning i musklerne nedsættes. Derved ophobes affaldsstoffer og vi oplever smerte og nedsat bevægelighed over leddene. D.v.s. at de fleste tilstande der involverer muskelspændinger eller -infiltrationer, kan have gavn af massage som en del af behandlingen.

Massage anvendes oftest til behandling af arbejdsrelaterede muskelspændinger da ensidigt gentaget arbejde, er en af hovedårsagerne til dette. Typisk er skuldre- og nakkeproblematikker samt lændeproblematikker, som langt de fleste af os kender til.

Hvor ofte massage

Hyppigheden af massage behandlinger er en individuel størrelse afhængigt af job type, stress niveau, fysik og flere andre ting. Som hovedregel anbefaler jeg en gang pr. uge de første 2-3 behandlinger og derefter defineres behov for et videre forløb. Det ”lander” typisk på et interval på 4-6 uger mellem massage behandlingerne. Anbefalingen er at man giver sig selv en fast massage aftale for, at forebygge muskelinfiltrationer og vedligeholde en grad af afspændthed i musklerne.

Hvilke tilstande afhjælpes med massage

Ved overbelastning trækker sener og muskler sig sammen og konsekvensen er, at den naturlige blod- og væskegennemstrømning i musklerne nedsættes. Derved ophobes affaldsstoffer og vi oplever smerte og nedsat bevægelighed over leddene. D.v.s. at de fleste tilstande der involverer muskelspændinger eller -infiltrationer, kan have gavn af massage som en del af behandlingen. Massage anvendes oftest til behandling af arbejdsrelaterede muskelspændinger da ensidigt gentaget arbejde, er en af hovedårsagerne til dette. Typisk er skuldre- og nakkeproblematikker samt lændeproblematikker, som langt de fleste af os kender til.

Hvor ofte massage

Hyppigheden af massage behandlinger er en individuel størrelse afhængigt af job type, stress niveau, fysik og flere andre ting. Som hovedregel anbefaler jeg en gang pr. uge de første 2-3 behandlinger og derefter defineres behov for et videre forløb. Det ”lander” typisk på et interval på 4-6 uger mellem massage behandlingerne. Anbefalingen er at man giver sig selv en fast massage aftale for, at forebygge muskelinfiltrationer og vedligeholde en grad af afspændthed i musklerne.
Jeg er uddannet som fysiurgisk massør i 2004 fra Dansk F

ysiurgisk Massageskole i Aarhus og har siden arbejdet professionelt med denne behandlingsform. Mine patienter er fordelt på alle aldersgrupper og faggrupper og mange af disse er kommet hos mig gennem mange år.
For yderligere uddannelsesindhold se: www.massageskole-aarhus.dk